Ara
image

İzle! TÜMAD Tanıtım Videosu

Hakkımızda

TÜMAD Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. değerli ve baz metaller konusunda işletmeleri, projeleri ve aramaları olan bir metalik madencilik grubudur.

Stratejimiz, potansiyel görülen maden sahalarında kalitemizden ödün vermeden doğaya, çevreye, insana saygılı olarak ileri düzeyde aramalar yaparak; ekonomik anlamda ve büyük çapta, ekonomik ve sosyal kalkınmanın çevre koruma ile bütünleştiği sürdürülebilir maden projeleri ile ülkenin önemli altın üreticileri arasında yer almaktır. Bu anlamda şirketimiz, bünyesinde birçok maden arama ruhsatı bulundurmaktadır.

TÜMAD, tüm işletmelerinde ve arama sahalarında, çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlayarak, toplumla, paydaşlarıyla ve çalışanlarıyla karşılıklı güven içinde, değerlere ve çevreye saygılı, şeffaf, açık, dürüst, yönetim anlayışı ve iletişimle, kalıcı ve ekonomik getirisi yüksek, sürdürülebilir altın madenciliği hedeflemektedir.

Tüm maden işletmeleri ve projelerimiz; İSG, Çevre, Toplum İlişkileri, Kalite ve Entegre Yönetim sistemlerinin tüm bileşenleri ile ulusal ve uluslararası standartları içermesi nedeniyle, en iyi uygulanabilir teknolojilere sahiptir.

Madencilik faaliyetleri başlamadan önce, hava, su, toprak kalitesi, bitki-hayvan türleri, kültürel ve sosyal varlıkla ilgili, uzmanlarca yapılan çalışmalar sonucu elde edilen temel veri ve bilgiler ışığında; üretim, doğaya yeniden kazandırma, süreçlerinde tüm çevresel ve sosyal değerler korunacaktır.

TÜMAD, madencilik çalışması yapacağı yörelerde karşılıklı güvene dayalı, değerlere saygılı, açık ve şeffaf iletişimle, yöre halkının faaliyetlere desteğini sağlama amaçlı, sosyal onay, şikayet ve geri bildirim, paydaş katılımı, yerel satın alma yerel istihdam anlayışı ve yönetimiyle, çevreyi koruyarak ekonomik ve sosyal kalkınma sağlayacaktır.

About Us

TÜMAD Mining Industry and Trade Inc. is a metallic mining group with facilities, projects and explorations for various valuable and base metals.

Our strategy is to carry out advanced explorations on potential mine sites that respect nature, environment and people without any compromises on quality thus to become one of the important gold manufacturers of the country with sustainable mining projects combining economic and social growth with environmental protection. For this purpose, our company is a holder of many mining licenses.

TÜMAD aims sustainable gold mining with a permanent and high economic return based on transparent, open and honest management understanding that respects the values and the environment with mutual trust among the society, its shareholders and employees while ensuring the health and safety of its workers in all its facilities and mining sites.

All our mining facilities and projects have the best applicable technologies since they have all national and international standards with all their components ranging from HSE, Environment, Community Relations, Quality and Integrated Management systems.

Prior to mining activities, all environmental and social values regarding production, regaining to the nature along with all other processes shall be preserved in the light of all fundamental data and knowledge acquired by experts as a result of studies on air, water, soil quality, plant-animal species, cultural and social assets.

TÜMAD shall provide economic and social growth in areas where mining activities shall be carried out while preserving the nature with its local purchasing and local employment understanding and employment based on mutual trust, respect to values, open and clear communication, social approval, complaints and feedbacks from the local public for ensuring their support to the related activities.

Çalışma Saatleri
  • Pazartesi09:00 - 17:00
  • Salı09:00 - 17:00
  • Çarşamba09:00 - 17:00
  • Perşembe09:00 - 17:00
  • Cuma09:00 - 17:00

Talebiniz başarıyla iletildi!

image