Ara
image

Öksüt Madencilik

Öksüt Madencilik olarak, Toronto ve New York Borsalarında işlem gören Kanada merkezli Centerra Gold’un Türkiye’deki işletme şirketiyiz ve Kayseri’nin Develi ilçesinde faaliyet gösteriyoruz.

Tüm süreçlerimizi, Türk Ulusal Standartları, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Ekvator Prensipleri’nin İş Sağlığı ve Güvenliği ile çevresel ve sosyal alandaki standartlarına tam uyum içinde yönetiyoruz. İş etiği ilkeleri kapsamında, Türk Kanun ve Yönetmelikleri ile uluslararası mevzuatlar ve standartları kendimize rehber ediniyoruz. Çalışmalarımızı, “Sorumlu bir şekilde sürdürülebilir değer ve büyüme sağlayan, takım odaklı, seçkin bir kültür inşa etmek” vizyonuyla sürdürüyoruz.

Öksüt Projesi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Türkiye’de finans desteği verilen maden projeleri arasındadır. İlk altın dökümümüzü 31 Ocak 2020’de, ilk ticari altın üretimimizi ise 31 Mayıs 2020’de gerçekleştirdik. Sürekli Gelişim temel değerlerimizden bir tanesi.  Sürekli Gelişim sürecinin bir parçası olarak, güvenli üretim teknolojisi ve prosedürlerindeki değişikliklere ayak uydurmak için sistemlerimizi iyileştirerek güvenli üretime odaklanıyoruz.

Şirketimiz, “İşte Güvenlik, Evde Güvenlik” anlayışı ile tüm çalışanlarımızın, her iş günü sonunda evlerine güvenle dönmelerini hedefleyerek çalışmalarını sürdürmektedir. Arama, inşaat, işletme ve kapatma dâhil tüm aşamalarda; çalışanlarımızın, müteahhitlerimizin ve bölge halkının sağlık ve güvenliğini korumayı amaçlıyor, bunu “Hiçbir şey işimizi güvenli bir şekilde yapmaktan daha önemli değildir” anlayışı ile taahhüt ediyoruz.

Centerra Gold ve Öksüt Madencilik olarak, A’dan Z’ye tüm faaliyetlerimizde “Önce İnsan” politikasını benimsiyoruz. Adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, her bir çalışanın potansiyelini ortaya koyduğu ve değer yaratarak şirketin geleceğine katkı sağladığı bir kültür yaratarak; yüksek performanslı, gelişim odaklı, aynı temel değerlerin şemsiyesi altında birleşen, bağlılığı yüksek, mutlu, başarılı ve sağlıklı bir organizasyon oluşturmayı hedefliyoruz.

Şirketimizin temel değerleri ve çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık ve ulaşılabilirlik politikamızın kökleri “Saygı” kavramı temelinde oluşturulmuştur. Bu anlayış insanların kendilerine ve çevresindeki çalışma arkadaşlarına, bölge halkına ve birlikte çalıştığı paydaşlarına saygıyı esas alır. Şirket içinde ve dışında dil, ırk, din, ideoloji, cinsiyet, engellilik, yaş farkı göz etmeksizin tüm bireylerin farklılıklarını kabul ve takdir ettiğimiz ve her koşulda fırsat eşitliğini savunduğumuz bir kültür inşa ediyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkesi kapsamında madencilik faaliyetlerinin, ev sahibi toplumların sosyal ve ekonomik olarak kalkınmalarını destekleyen pozitif bir güç olduğuna inanıyoruz. Bu hedefle, resmî kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve bölge halkı ile iş birliği içerisinde, toplumsal fayda ve kalkınmaya katkı sağlayan projeler yürütüyoruz.

Doğal yaşam üzerindeki etkilerimizi hem bugünü hem de gelecek nesilleri düşünerek yönetmek için en iyi uygulamaları ve teknolojileri kullanıyoruz. Çevresel etkileri sorumlu madencilik anlayışıyla yönetmenin yalnızca riski azaltmakla kalmadığı, aynı zamanda bölgeler için sürdürülebilir bir miras bırakmaya da yardımcı olduğu gerçeğini odağımıza koyarak; en yüksek çevre yönetimi standartlarını uyguluyor, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanıyor, iklim değişikliğine olumlu yönde katkı sağlayacak stratejileri benimsiyor, sıfır atık ilkesi ile hareket ediyor ve biyoçeşitliliği koruyoruz.

Öksüt Madencilik ekibi olarak, faaliyetimizi sürdürmek için sosyal lisansın işimizin başarısı ve sürekliliği açısından kritik bir faktör olduğunu biliyoruz. Temel değerlerimiz rehberliğinde tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın güçlü köklerle birbirine bağlı olduğu, sürdürülebilir ve sorumlu madencilik anlayışıyla değer yaratmayı, önce insan odağımızı her koşulda sürdürmeyi ve tüm paydaşlarımıza pozitif yönde katkı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Çalışma Saatleri
  • Pazartesi08:30 - 18:00
  • Salı08:30 - 18:00
  • Çarşamba08:30 - 18:00
  • Perşembe08:30 - 18:00
  • Cuma08:30 - 18:00

Talebiniz başarıyla iletildi!

image