Ara
image

Geosurvey

GEOSURVEY olarak maden ve endüstriyel projelerin çevreyle barışık işler yapmasına katkı sağlıyoruz. Çevresel kirlenmeyi önleyecek teknolojileri, doğal yaşamın devamı ve kalitesinin sağlanması adına hizmete dönüştürüyoruz. Çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyor, uzman teknik personellerimiz, yüksek teknolojili ve sertifikasyonlu ekipmanlarımız ile çevreye atık karışmaması amacıyla yapılmış olan uygulamaların son kontrol ve denetimlerini yaparak sızdırmazlığını belgelendiriyoruz. Akılcı, hızlı ve ekonomik çözümleri sunarak, geosentetik ürünlerin projelerinize sağladığı performansı bir adım daha ileriye taşıyoruz.

American Society for Testing and Materials standartlarına cevap verecek şekilde, süpervizörlük hizmetlerimizde uluslararası akreditasyon ve kalibrasyona sahip sertifikalı uzman personel ve ekipmanlarımızla, projelerinizin her aşamasında kaliteden ödün vermeden işin teslimine kadar eksiksiz hizmet vermekteyiz.

Hizmetler

Geosentetiklerle ilgili her türlü teknik konuda süpervizörlük ve ekspertizin yanı sıra, tamamlanmış olan geomembran katmanı üzerinde Liner Integrity Test yöntemiyle sistemin bütünlüğünün kontrol edilmesi, Süpervizyon ve Kalite Kontrol testlerinin yerinde gerçekleştirilmesi hizmetlerini sunuyoruz.

Liner Integrity Test:

Bu yöntem ASTM D7953 standardına göre, geomembran uygulaması tamamlanmış sahaların bütünlüğünü ve hasarsızlığını kontrol eder. Değişen yönetmeliklerle birlikte, kapsamı genişleyen sızdırmazlık sistemlerinin kalite kontrolünün sağlayarak, sistemdeki herhangi bir hasar, kusur veya hata varsa bunların tespitini kolay ve hızlı bir şekilde yapar.

Süpervizyon:

Sahanızda devam etmekte olan geosentetik uygulamalarını yüksek tecrübeli süpervizörlerimiz ile sahada sizin adınıza yönetiriz.

Inspection:

Vakum Testi: Bu yöntem ASTM D5641 standardına göre, tamirat ve güçlendirme (yama) alanlarında yapılmaktadır.

Hava Basınç Testi: Bu yöntem ASTM D5820 standardına göre, bir hava kanalıyla ayrılan, birbirine paralel, çift dikişli füzyon kaynaklarının sürekliliğinin test edilmesinde kullanılmaktadır.

Kaynak Mukavemet (Tansiyometre) Testi: Bu yöntem ASTM D4437 standardına göre, tamamlanmış geomembran panel kaynaklarının başarısının tespitine yöneliktir.

Raporlama:

 • Kullanılmakta olan tüm ekipmanların kalibrasyon işlemleri.
 • Projeniz kapsamında tedariki yapılmış olan geosentetik malzemelerin, üretici test raporlarının kontrolü ve laboratuvar testlerinin raporlanması.
 • Proje kapsamında devam eden teknik çalışmaların günlük kayıtları.
 • Kalite kontrol testlerin logları ve nihai sonuç raporu.
 • Liner Integrity testi sonrası sızdırmazlık kontrol sonuç raporu.

Yapı Yalıtım Testi

Geosurvey integrity test yöntemini ASTM D7877 standardına uygun olarak yapı yalıtımı alanında da uygulamaktadır. Bu yöntemle özellikle su testi yapılması mümkün olmayan bina temel-perde duvar izolasyon uygulamaları ile yüksek bina teraslarının sızdırmazlık testleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Integrity test yöntemi ile çimento-EPDM vb. iletken madde içeren yalıtım malzemeleri dışında kalan sentetik, bitümlü membranlar, likit, püskürtme, HFA sıcak bitüm yalıtım sistemleri ile yapılmış uygulamaların sızdırmazlık testi yapılabilmektedir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Geosentetikler Yalıtım Testi

 • Heap Leach (Yığın Liçi) Cevher Stok Alanları,
 • Maden Atıkları Depolama Sahaları,
 • Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Depolama Sahaları,
 • Çözelti Madenciliği Depolama Sahaları,
 • Kül Depolama Sahaları,
 • Katı (Evsel) Atık Depolama Sahaları,
 • Tank Altı Uygulamaları,
 • Su İletim Kanalları,
 • Arıtma Tesisleri,
 • Yapay Gölet ve Havuz Uygulamaları.

Yapı Yalıtım Testi

 • Gölet Tipi Sentetik Membran Testi,
 • İletken Olmayan Likit Membran Testi,
 • Temel Altı Bitümlü Membran Testi,
 • Teras Bitümlü Membran Testi,
 • Hafif Metal Çatı Sentetik Membran Testi.

About Us

 

We, as GEOSURVEY, dedicate ourselves to help mining and industrial projects with eco-friendly aspect. We turn the technologies, which reduces the environmental pollution, into the services in favor of sustainability and quality for natural life. We run our projects with this eco-friendly consciousness and certify the leak-tightness of the applications in an attempt not to have environmental waste, by performing final control and inspections with our professional technical team as well high-tech and certificated equipment. We enlarge the dimension of the geosynthetic products performance for your projects by providing the reasonable, fast and economical solutions.

We offer full services till the end, without sacrificing quality, in every step of your project with our accreditation and calibration certificated professional team and equipment in the field of supervisor services by responding American Society for Testing and Materials standards.

Services

We provide all kind of Supervisorship and Expertise related to geosynthetics and also to control the systematical harmony by Liner Integrity test method on the completed geomembrane layer and to perform supervision and quality control test in the right place.

Liner Integrity Test:

This method controls the integrity and non-damaged statue of the fields with completed geomembrane application according to ASTM D7953 (American Society for Testing and Materials). It detects simply and fast if there is any failure in the system by providing the quality control of enlarged leak-tightness systems in company with changing regulations.

Supervision:

We operate the progressing geosynthetic application (GCL, geomembrane, geotextile, drainage geocomposite, etc.) on your field with our experienced supervisors on behalf of you.

Inspection:

Vacuum Test: According to ASTM D5641 standard, this method is applied on the repairing and reinforcement (patch) fields which is used the extrusion weld method.

Air Pressure Test: According to ASTM D5820 standard, this method is used to test the sustainability for parallel twin welded fusion welding which is divided by an air channel.

Welding Resistance (Tensiometer) Test: According to ASTM D4437 standard, this method is applied on the completed geomembrane panel welding or on the samples of testing welding before the main welding.

Reporting:

 • Calibration procedures of all equipment in use.
 • Control of manufacturer test reports and laboratory test reporting of geosynthetic

materials supplied within the scope of your Project.

 • Daily logs of ongoing technical works within the scope of the Project.
 • Logs of the quality control tests and final result report.
 • Leak-tightness control result report after Liner Integrity Test.

Waterproofing For Buildings

Geosurvey also applies integrity test method for waterproofing buildings in accordance with the ASTM D7877 standard. Building foundation-underground wall applications and watertightness tests of high building terraces can be done quickly and safely. This method is used in areas where water testing cannot be performed. The watertightness test of applications made with synthetic and bituminous membranes, liquid membranes, spray application, HFA waterproofing systems can be performed with the integrity test method. Conductive materials such as cement-EPDM are not tested with this method.

OUR ACTIVITY AREAS

Geosynthetics Insulation Test

 • Heap Leach Pads,
 • Tailings,
 • Hazardous and Non-Hazardous Waste Storage Area,
 • Solution Mining Storage Area,
 • Coal Ash Ponds,
 • Landfill,
 • Secondary Containment,
 • Water Irrigation Channels,
 • Treatment Facilities,
 • Artificial Pond Applications

Building Insulation Test

 • Pond Type Synthetic Membrane Test
 • Non-Conductive Liquid Membrane Test
 • Foundation Bituminous and Synthetic Membrane Test
 • Flat Roof Bituminous and Synthetic Membrane Test
 • Metal Roof Bituminous and Synthetic Membrane Test
Çalışma Saatleri
 • Pazartesi08:30 - 18:00
 • Salı08:30 - 18:00
 • Çarşamba08:30 - 18:00
 • Perşembe08:30 - 18:00
 • Cuma08:30 - 18:00

Talebiniz başarıyla iletildi!

image