Ara
image

YTK | Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Hizmetleri

FERMED MÜHENDİSLİK; Maden İşletme sahiplerine danışmanlık konusunda hizmet
vermesi amacıyla, Maden Kanunu konusunda kaliteli hizmet anlayışıyla T.C. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Yetkili Tüzel Kişilik
olarak yetkilendirilmiştir.

FERMED MADENCİLİK, madencilik faaliyetleriniz başlamadan önce doğru bir yatırım için
gerekli olan çalışmaları yaparak, faaliyetleriniz başlamadan, sonuna kadar karşınıza çıkacak
teknik zorlukları, kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanarak siz yatırımcıları doğru
bilgilendirip projelerinizi uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlar.
FERMED MADENCİLİK hizmet konuları aşağıda verilmiştir;

  • Alan Sorgulama / Bilgi Döküm Hizmeti,

  • İlk Müracaat İşlemleri

  • Ön İnceleme Raporu

  • Maden Arama Projesi

  • Ön/Genel/Detay Arama Faaliyet Raporu Hazırlanması

  • Fizibilite Raporu Hazırlanması

  • İşletme/Temdit Projesi Hazırlanması (Yer Üstü / Yer Altı İşletme)

  • Hali Hazır Haritası Ölçümü Ve Çizimi

  • Birleştirme, Küçültme Ve İzin Alanı Değişikliği İçin İşletme Projesi Hazırlanması

  • İşletme İzni. Sevk Rşi Alımı, Daimi Nezaretçi Ve Teknik Eleman Ataması

  • 29 Madde Evraklarının Hazırlanması

  • İmalat Haritası Ölçümü Ve Çizimi

  • Patlayıcı Madde İzin Yazısı Alınması

  • Maden Ruhsatlarının Devir İşlemleri

  • Maden Ruhsatlarının Rödövans İşlemleri

  • 3B (Boyutlu) Açık Ocak Maden Tasarımı

  • 3B (Boyutlu)Yeraltı Ocak Tasarımı

  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Alternatif Ocak Modelleri

  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Maden Rezerv Hesaplamaları

  • Üç Boyutlu Atık Barajı Tasarımı

  • Patlatma ve Delik Geometrisi Dizaynı

  • Üç Boyutlu Patlama Tasarımı

  • Terk Raporu Hazırlanması

  • Saha Mülkiyet Belirleme İşlemleri

  • Mera Vasfı Değişikliği Dosyanın Hazırlanması

  • Daimi Nezaretçi Hizmetleri

  • Kamulaştırma

  • Arazi/Ruhsat Etütleri ve Sondaj Yeri Tespitleri ve Gerekli İzinlerin Alınması

  • Rezerv Hesapları

  • 7 Madde (Mera, Orman, ÇED, GSM vb.) İzinleri

  • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (YTK) Hizmetleri (Maden işleri Genel Müdürlüğü’nde her grup
   ruhsat takibi, Nisan Ayı Evraklarının Hazırlanması ve Sunulması, Ruhsat Sorgulaması, Ruhsat
   Takibi, Müracaat gibi diğer tüm işlemler)

  • Mülkiyet izinleri, Ruhsat Alım/Satım İşlemleri

  • Hammadde Üretim izninin Alınması

  • 2 (B) Grubu ve Mermer, Endüstriyel Hammaddeler, Metalik Madenler, Kömür Madenciliği
   konularında, arama evresinden sonra gerekli olan; etüt, modelleme, fizibilite, yeraltı ve yerüstü
   işletme tasarımları, cevher hazırlama, zenginleştirme tasarımları ve uygulamaları,

  • İÇ DENETİM; Tüm madencilik faaliyetlerinizin maliyet muhasebesi, hukuki yükümlülükler,
   verimli üretim ve tasarruflar, stok durumu, iyileştirmeler, kapasite artışı ve pazar konularında
   sonuç odaklı iç denetimlerin gerçekleştirilmesidir. Yöneticilerin, denetim ve kontrol talepleri
   doğrultusunda, istedikleri konularda objektif sayısal veri temin edilecek ve tavsiyelerimiz
   ekonomik kazancınız olacaktır. Yeni yönetmelikler ile yeraltı madenlerinin periyodik denetim
   zorunluluğu da tarafımızdan sağlanmış olacaktır.

   MADENCİLİK – DANIŞMANLIK VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

   FERMED MADENCİLİK , konularında dünya standartlarında danışmalık hizmeti
   vermektedir. Madencilik faaliyetleriniz başlamadan önce doğru bir yatırım için gerekli olan
   çalışmaları yaparak, faaliyetleriniz başlamadan sonuna kadar karşınıza çıkacak teknik
   zorlukları, kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanarak siz yatırımcıları doğru bilgilendirip
   projelerinizi uluslararası standartlarda gerçekleşmesini sağlar.

  • Ön/Genel/Detay Arama Projeleri

  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Alternatif Ocak Modelleri

  • 3B (Boyutlu) Modelleme İle Maden Rezerv Hesaplamaları

  • İşletme Ve Temdit Projeleri

  • Daimi Nezaretçi Hizmetleri

  • Patlatma ve Delik Geometrisi Dizaynı

  • Taş Ocakları ve Mermer Sahalarının Projeleri ve İzinleri

  • Kamulaştırma

  • Arazi/Ruhsat Etütleri ve Sondaj Yeri Tespitleri ve Gerekli İzinlerin Alınması

  • Rezerv Hesapları

  • 7. Madde (Mera, Orman, ÇED, GSM vb.) İzinleri

  • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (YTK) Hizmetleri (Maden işleri Genel Müdürlüğü’nde her
   grup ruhsat takibi, Nisan Ayı Evraklarının Hazırlanması ve Sunulması, Ruhsat Sorgulaması,
   Ruhsat Takibi, Müracaat gibi diğer tüm işlemler)

  • Mülkiyet izinleri, Ruhsat Alım/Satım İşlemleri

  • Patlayıcı Madde Kullanma izni Alınması

  • Teşvik İşlemleri

  • Hammadde Üretim izninin Alınması

  • 2(B) Grubu ve Mermer, Endüstriyel Hammaddeler, Metalik Madenler, Kömür Madenciliği
   konularında, arama evresinden sonra gerekli olan; etüt, modelleme, fizibilite, yeraltı ve
   yerüstü işletme tasarımları, cevher hazırlama, zenginleştirme tasarımları ve uygulamaları,

  • İÇ DENETİM; Tüm madencilik faaliyetlerinizin maliyet muhasebesi, hukuki
   yükümlülükler, verimli üretim ve tasarruflar, stok durumu, iyileştirmeler, kapasite artışı ve
   pazar konularında sonuç odaklı iç denetimlerin gerçekleştirilmesidir. Yöneticilerin, denetim
   ve kontrol talepleri doğrultusunda, istedikleri konularda objektif sayısal veri temin edilecek ve
   tavsiyelerimiz ekonomik kazancınız olacaktır. Yeni yönetmelikler ile yeraltı madenlerinin
   periyodik denetim zorunluluğu da tarafımızdan sağlanmış olacaktır.
   3 Boyutlu Modelleme Hizmetleri
   FERMED MADNCİLİK, sunmuş olduğu diğer uzmanlık hizmetleri arasında yorumlama
   becerileri, maden sistemlerini yapısal şartlar ile bağdaştırma yeteneği, sistematik cevher
   yatağı tespiti ve 3 Boyutlu modellemede yer almaktadır. FERMED MÜHENDİSLİK, ekip
   çalışmasıyla, alanında uzman olan kadrosuyla ve bilimsel araştırma yürütecek araştırmacıların
   katkısı ile teorik ve uygulamalı çalışmalarıyla 3 Boyutlu modellemeyi ileri düzeye
   ulaştırabilmektedir.

  • Sondaj Verilerinden Topografik, Stratigrafik ve Analiz Veri Tabanlarını Oluşturmak

  • Kuyu ve Basamak Kompozit Hesapları Yapmak

  • 2 Boyutlu Kuyu Log Kesiti ve 3 Boyutlu Kuyu Log Kesiti Çıkarmak

  • Eş Yükselti, Eş Kalınlık, Eş Tenor, Haritaları Çizmek

  • Topografya, Cevher Tavanı, Cevher Tabanı İçin 3 Boyutlu Yüzey Modellemesi Yapmak

  • 3 Boyutlu Yüzeylerden Paralel Kesitler Çıkarmak

  • 3 Boyutlu Cevher Modellemesi Yapmak

  • Açık Ocak Tasarımı Yapmak

  • Veri Tabanı Oluşturma

  • Sondaj Kuyu Kesit Çizimi

  • Harita Çizimleri

  • 3 Boyutlu Yüzey Çizimleri

  • Yüzey Çizimleri

  • Yüzey Kesit Çizimleri

  • 3 Boyutlu Cevher ve Pasa Modelleme

  • Açık Ocak Tasarımı ve Görüntülemesi

  • Ekonomik Peyzaj Değerlendirme Raporu

  • Su Kullanma Hakları Raporu

  • Çevresel Mevcut Durum Tespiti

  • Emisyon Raporları ve ÇED Raporları

  • Hava Kalitesi Dağılım Modellemesi Yönetim Planı

  • Lisans Dosyalarının Hazırlanması

 • Atık Havuz


 • ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • FERMED MADENCİLİK , ekip ruhu ile insan ve çevre sağlığını ön planda tutarak, sürekli iyileştirme ilkelerine tam bağlılık içinde, yaşam kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılması ve koruması amacı ile ülkemiz ve dünya kaynaklarının sürekliliğine katkı sağlamaktadır.

 • Çevre Danışmanlık Hizmeti

 • Çevre Lisans ve İzni

 • Proje Tanıtım Dosyası

 • Stratejik Çevresel Değerlendirme Raporu

 • Atık Yönetim Planları

 • Çevresel Risk Analizi

 • Uygulama Projeleri ve Fizibilite Raporları

 • Doğaya Yeniden Kazandırma Projesi

 • Çevre Değerlendirme Raporları

 • Çevresel Ölçümler (Emisyon, Hava Kalitesi, Akustik Gürültü vb.)

 • Toz ve Gaz Emisyonlarının Modellemesi

 • Su, Atık Su Analizi

 • Sulak Alan İzin Alımı
 • Çevre Dostu Üretim Yönetimlerinin Tasarım ve Kurulumu
 • Çevre güvenliği ve çevre mevzuatı açısından Periyodik Yasal Uygunluk Denetimlerinin
 • Yapılması
 • Çevre Performans Raporlarının Hazırlanması

 • Atık Minimizasyonu Çalışmalarının Planlanması

 • Çevresel İzleme ve Ölçme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Takibi

 • Yasal Beyanların Yapılması

 • Atık Planlarının Hazırlanması

 • Çevre Bilinci, Çevre Mevzuatı, Atık Yönetimi vb. Eğitimlerinin verilmesi

 • Çevresel Kazalara Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlanması

 • Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması

  • İç Tetkik Yapılması
   ŞİRKET TANIM :
   FERMED MADEN, ANKARA’da kurulmuş özel bir danışmanlık şirketidir. Ankara’da
   bulunan ofislerimizde yerli ve yabancı birçok maden firmasına YTK hizmetleri, danışmanlık
   hizmetleri, madencilik izinleri, çevre danışmanlık ve ÇED hizmetleri olmak üzere birçok
   farklı hizmet alanı sunmaktayız. Yaklaşık 25 yıllık tecrübemiz, alanında uzman mühendis
   kadromuz ve güçlü portföyümüz ile madencilik projelerinin arama, geliştirme ve üretim
   aşamalarına kadar tüm basamaklarında faaliyet göstermekteyiz. Amacımız, verimli ve
   güvenilir madencilik için danışmanlık, yönetim ve taahhüt hizmetleri sağlayarak
   danışanlarımızın projelerine değer katmaktır

Çalışma Saatleri
 • Pazartesi09:00 - 17:00
 • Salı09:00 - 17:00
 • Çarşamba09:00 - 17:00
 • Perşembe09:00 - 17:00
 • Cuma09:00 - 17:00

Talebiniz başarıyla iletildi!

image